ODREDBE I USLOVI

Opšti uslovi
Opšti uslovi poslovanja internet prodavnice utvrdeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje Gulbox d.o.o. Novi Sad (u daljem tekstu Prodavac). Opšti uslovi poslovanja
internet prodavnice Gulbox d.o.o. definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošaca i međunarodnim kodeksom elektronskog poslovanja.
Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost internet prodavnice Gulbox d.o.o i poslovni odnos izmedu prodavca i kupca.


Podaci o preduzeću:
Gulbox d.o.o.
Adresa: Ðorde Rajkovica 13A, Novi Sad
E-pošta: info@gulbox.rs
Telefon: 063/16-25-083
PIB: 111162299
Matični broj: 21434523
Šifra delatnosti:  4791
Poslovni račun u Erste banci: 340-10036956-93

Cene u internet prodavnici
Sve cene su iskazane u dinarima sa uključenim PDV-om. Zadržavamo pravo izmene cena, ako nije drugačije navedeno (u slučaju akcija i specijalnih popusta). 
Cene važe u trenutku kreiranja porudžbine i imaju dejstvo i validnost i za naredni period. 
Cene su važeće u slučaju placanja predviđenim načinima plaćanja i prema uslovima navedenim iznad.
Uprkos značajnim naporima da se obezbede ažurni i tačni podaci, moguće je da se potkrade neispravna cena. U tom slučaju, kao i u slučaju da se cena promeni tokom izdavanja porudžbine, 
prodavac će kupcu omogućiti da odustane od kupovine i ponuditi mu drugo rešenje na obostrano zadovoljstvo.

Rok isporuke i dostava
Rok isporuke je naveden na našem sajtu, a u slučaju da proizvod trenutno nemamo na stanju, ne može biti duži od 30 dana od dana naručivanja. 
Rok isporuke teče od prvog narednog radnog dana posle narudžbine.
Isporuke se ne vrše nedeljom.   
Isporuka robe se vrši iskljucivo na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije).  
Isporuka van teritorije Srbije nije moguća.

U slucaju da posle prijema robe primetite da je roba oštećena molimo Vas da nas najkasnije u roku od 24 sata obavestite na broj telefona 063/14-78-566 ili na email info@gulbox.rs

U slučaju da se proizvod ne nalazi na zalihama duže od 30 dana, postoji mogućnost da se rok isporuke produži, ali iskljucivo posle telefonske konsultacije sa kupcem. 
Ukoliko u vreme dostave kupac nije na dogovorenoj adresi, robu može da preuzme punoletna osoba koja živi u istom domaćinstvu zajedno sa kupcem, odnosno osoba koja ima ovlašcenje za preuzimanje robe.
 Osoba koja je preuzela proizvod preuzima i svu prateću dokumentaciju i potvrduje prijem robe potpisivanjem otpremnice, gde navodi svoje ime i datum preuzimanja robe.

Komunikacija
Obaveštenja o mesecnim akcijama i komercijalne elektronske poruke moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke. Pošiljalac mora da bude jasno naveden. 
Ako korisnik ne želi da prima reklamne poruke i obaveštenja o mesečnim akcijama, prodavac će to bezuslovno uzeti u obzir.

Iskljucenje od odgovornosti
Prodavac će uložiti maksimalne napore da postavi ispravne i ažurne podatke na svoje internet strane.  Međutim, karakteristike proizvoda, zalihe i cene mogu brzo da se promene,
tako da prodavac ne uspe da pravovremeno ispravi podatke na internet stranicama. U tom slučaju prodavac će obavestiti kupca o izmenama i omogućiti mu da otkaže poružbinu ili zameni
naručeni artikal. Sve fotografije proizvoda su simbolične i ne predstavljaju svojstva proizvoda.

Ugradnja i montaža auto delova
Pre bilo kakvih radnji montaže/podešavanja/ugradnje artikala proverite adekvatnost robe.
Auto delove kupljene putem našeg sajta mora da ugradi/montira ovlašceno lice (serviser/majstor) koja ima registrovanu delatnost za ugradnju/montažu isporučene vrste auto delova.
U slučaju reklamacije već ugrađenog dela, morate priložiti dokaz o stručnoj ugradnji i opis greške (kvara) overen od strane ovlašćene osobe, servisa koji je vršio ugradnju.

Dokaz o kupovini
Prodavac izdaje racun i šalje ga kupcu na njegovu e-mail adresu, što je validan dokaz o kupovini.